Kuormantasaus eli toisin sanoen tehonjakautuminen tarkoittaa, että latausasema jakaa automaattisesti käytettävissä olevan tehon latautuvien ajoneuvojen kesken. Laturi analysoi käytettävissä olevan kapasiteetin ja kuinka paljon tehoa ajoneuvoissa tarvitaan. Tämän jälkeen ICU: n älykäs elektroniikka jakaa tehon yhteyden maksimikapasiteetin perusteella. Järjestelmän avulla sähköajoneuvot voidaan aina ladata, vaikka asennuskapasiteetti olisi rajallinen. Näin ollen kalliita investointeja ei tarvitse tehdä tehokkaammassa asennuksessa.

Miktä ovat erilaiset tilanteet Kuormantasaus tapauksessa?

Alla olevat kuviot esittävät erilaiset tilanteet Kuormantasaus tapauksessa sekä latausaseman vastaavan käyttäytymisen.

 

 

 

Latausasema on valmis käytettäväksi. Maksimikapasiteetti on käytettävissä.

 

 

 

 

 

 

Yksi ajoneuvo latautuu. Suurin mahdollinen teho on sähköajoneuvon käytettävissä. Latausaseman LED valo on tummansininen. Kuormituksen tasapainotus ei ole aktiivinen.

 

 

 

 

 

 

Kaksi ajoneuvoa on kytketty latausasemaan. Latausasema jakaa käytettävissä olevan tehon kahteen sähköautoon. On mahdollista, että autoja ladataan pienemmällä nopeudella. Ajoneuvosta riippuen on mahdollista, että autot ladataan vuorotellen 15 minuutin välein.

 

 

Kuinka latausasema reagoi, kun Kuormantasaus on käytössä?

Kun toinen sähköauto on kytkettynä ja pyydetty latauskapasiteetti ylittää käytettävissä olevan tehon enimmäismäärän, latausasema aktivoi kuormituksen tasapainotuksen. Tällöin näytetään seuraavat tiedot:

Tila- merkkivalo vilkkuu tummansinisenä: latausasema pyytää ensimmäistä sähköautoa alentamaan latausnopeutta niin, että teho voidaan jakaa;
Tila- merkkivalo LED vilkkuu syaani- sinisenä : toisen ajoneuvon latausprosessi käynnistetään heti, kun toinen ajoneuvo on säätänyt latausnopeuden. Kun vain yksi sähköajoneuvoista voidaan ladata kerrallaan, LED vilkkuu vuorotellen syaani- sinisenä.

Kuinka näet Kuormantasauksen olevan aktiivinen?

Kun Kuormantasaus on aktiivinen, se näkyy latausaseman etupuolella olevan käyttöliittymän tila- LED valoilla. On kaksi mahdollista tilannetta:

Tila- merkkivalo vilkkuu sinisenä: käytettävissä oleva teho on jaettu ja sähköinen ajoneuvo ladataan pienemmällä nopeudella;
Tila- merkkivalo vilkkuu syasiini- sinisenä: käytettävissä oleva teho on jaettu molempiin ajoneuvoihin lataamalla vuorotellen 15 minuutin välein. Kun tämä ilmoitus näkyy, lataus keskeytetään ja se jatkuu 15 minuutin kuluessa.

Miksi latausasema jakaa käytettävissä olevan tehon?

Sähköajoneuvot ladataan usein suurella teholla. Kun useita sähköautoja on kytketty samanaikaisesti, sähköasennus ei aina pysty tarjoamaan vaadittua tehoa. Tästä syystä ICU on kehittänyt älykkään ratkaisun käytettävissä olevan kapasiteetin jakamiseksi. Tuloksena on turvallinen latausprosessi ilman kalliita investointeja tehokkaampaan asennukseen.

Mitkä ovat latausnopeuden seuraukset?

Älykäs latausasema on suunniteltu niin, että autoa ladataan mahdollisimman nopeasti. Siksi Kuormantasaus-toiminto aktivoituu vain tarvittaessa. Kaikissa muissa tapauksissa sähköajoneuvot ladatanaan täydellä teholla. Useimmissa tilanteissa kun kaksi ajoneuvoa yhdistettäisiin yhteen latausasemaan se tarjoaa kuitenkin maksimaalisen tehon pistoketta kohden.