Modulaarisen rakenteensa ansiosta Elkamon ELMO moduulimuuntamo muuntautuu kymmeniksi erilaiseksi vakioratkaisuksi. Puolivalmisteina valmistettuihin moduuleihin perustuva valmistustekniikka mahdollistaa massaräätälöidyt ratkaisuvaihtoehdot, joiden toimitusaika voidaan pitää lyhyenä.

ELMO muuntuu eri moduuleilla niin erotinasemaksi, puistomuuntamoksi kuin kauko-ohjatuksi muuntamoksi. ELMO on suunniteltu Pohjoismaiseen ympäristöön ja sen asettamiin vaatimuksiin. Tuuleen ja tuiskuun, paukkupakkasiin.

ELMO kootaan valmiiksi tehtaalla. Erotinmoduulit asennetaan kiinteän terässokkelin päälle, jonka päälle asennettu teräsrakenteinen öljykaukalo suojelee ympäristöä mahdollisen muuntajavuodon vaikutuksilta. Vakioitu terässokkeli ja Elkamon maahantuomat saksalaisvalmisteiset erottimet varmistavat ELMOn pitkäikäisen ja luotettavan käytön myös kauko-ohjattuna. Sokkelirakenteensa ansiosta ELMO voidaan asentaa turvallisesti alueesta ja maaperästä riippumatta.

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tarvittavien huoltotoimenpiteiden turvallisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Jakelumuuntajaosan katto voidaan avata ilman keskijännitepuolen häiriötä ja kaksinkertainen kattorakenne vähentää  kosteuden mahdollisesti aiheuttamia kondenssiongelmia. Moduulimuuntamon tekniset ratkaisut lisäävät käytettävyyttä ja turvallisuutta. D2-mallin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota erottimien asentoon huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi.

ELMOn muuntuvat ominaisuudet ulottuvat sisältä ulos. Sen lisäksi, että moduuleista voidaan koota asiakkaan tarpeiden mukainen huoltoystävällinen muuntamo, voidaan myös ELMOn ulkonäkö tarvittaessa sovittaa kaupunkisuunnittelun vaatimusten mukaiseksi. 

 

Tekninen Erittely

 

Keskijännitekojeisto

Max. KJ Moduulimäärä 2-8 kpl
Kuormanerotin Driescher Moosburg H22
Driescher Moosburg H27
Katkaisija Tavrida ISM/TEL
Kompaktikojeisto RMU max. 4+1

 

Muuntajamoduulit

Moduuli Muuntajatilan mitat Leveys x Pituus x Korkeus [mm]
630 kVA 1650 x 990 x 1900
1000 kVA 2080 x 1120 x 1900
1600 kVA 2080 x 1520 x 2200
Kytkinasema -

 

PJ- Keskus

1000 A

Pääkytkin 400A, 630A tai 1000 A Jonovarokekytkin oikosulkuveitsillä

Max 7 kpl 400A/630A Jonovarokekytkin

1600 A Pääkytkin max 1600A kuormankytkin tai kompaktikatkaisija
Max 18 klpl 400A/630A Jonovarokekytkin
2500 A Pääkytkin max 2500A kuormankytkin tai kompaktikatkaisija
Max 18 klpl 400A/630A Jonovarokekytkin