[sv] Markets

Efficient and reliable energy solutions for every market

Elnätsbolag

Alfen Elkamo har ett nära samarbete med olika elnätsbolag för att säkerställa framtidens elnät. Genom att förena våra krafter med elnätsbolagen kan vi ta fram innovativa lösningar.

Industri

Alfen Elkamo är en mycket pålitlig partner för industriföretag inom eldistributionssystem, inklusive transformatorstationer, mellan- och lågspänningsställverk med tillhörande system.

Fastigheter & infra

Alfen Elkamo är nummer ett partner för Fastigheter & infra

Hållbar energi

Eftersom vi går mot ett allt hållbarare samhälle, produceras allt mer elektricitet med energikällor som sol-, vind- och bioenergi. Dessutom används elenergi också i allt större utsträckning till att driva elfordon. Alfen Elkamo erbjuder ett utbud av lösningar som omvandlar, lagrar och distribuerar elenergi och är en namnkunnig partner när det gäller att koppla samman solfångarparker och vindturbiner.

Nyfiken vad vi kan göra för dig?

Ring oss eller skicka ett mail.

Ring ossSkicka ett email
© 2024 Alfen Elkamo